VAEGA O AIA TATAU MO TAGATA SOIFUA

Komiti Faufautua (Aia Tatau a Tagata Soifua)

Na afua le faatuina o le Fono Faufautua a le Ofisa o le Komesina o Sulufaiga/Ofisa o Aia Tatau a Tagata Soifua ina ia tusa ai ma le vaega 39 o le Tulafono o le Komesina o Sulufaiga 2013. O tiute faaletulafono o le Fono Faufautua ina ia fesoasoani i le OFisa e uunaia ma puipuia aia tatau a tagata soifua i Samoa. O loo aofia i lenei Fono Faufautua i latou ua iai le tomai ma le agavaa mai itu tino eseese, ina ia mautinoa o loo maua uma avanoa tutusa e faaleo ai o latou lagona.

O matafaioi patino a le Fono e: 

  •  Fesoasoani i le Ofisa i le faalauteleina o le atamai ma le faalauiloa o mataupu tau i aia tatau a tagata soifua i Samoa:
  •  Fesoasoani i le Ofisa i le unaia o faalauiloa, taliaina ma le puipuia o aia tatau a tagata soifua i Samoa;
  •  Fautua i mataupu e ui mai le Komesina o Sulufaiga;
  •  Silasila ma mata'i i mataupu e uiga i le tausia o Aia tatau a tagata
  •  Tomanatu ma faaali finagalo i Lipoti tau i Aia Tatau a Tagata Soifua e tapenaina e le Ofisa

E tolu tausaga o le filifiliga o sui o le Fono Faufautua ma e usuia fonotaga tai tasi i le kuata seia vagana ua iai se manaoga mai le Komesina o Sulufaiga. 

O soo se tasi e iai agavaa ma tomai tau i aia tatau e mafai ona avea ma sui auai. E faasalalau avanoa mo i latou e fia tusi talosaga i le maea ai o le 3 tausaga o sui auai

Sui o le Komiti Faufautua

John Doe

Job Designation

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

John Doe

Job Designation

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

John Doe

Job Designation

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

John Doe

Job Designation

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

John Doe

Job Designation

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

John Doe

Job Designation

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

John Doe

Job Designation

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

John Doe

Job Designation

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.