CORPORATE SERVICES UNIT

O a matafaioi a le Vaega o Auaunaga Lautele?

“Ina ia fa’atinoina ta’ita’iga lelei, pūlega lelei o faiga tau galuega ma fa’agāsologa o galuega, ia lelei le lagolago ma feso’ota’iga ina ia taunu’u manuia le fa’atinoga o polokalame o Galuega a le Ofisa”

O le Vaega o Auaunaga Lautele latou te lagolagoina vaega autū e tolu e pei ona ta’ua i luga. O lana matafaioi ina ia mata’itu ma faamālosia pulega lelei i totonu o le lotoifale o le ofisa ina ia atagia ai matafaioi a le Ofisa o le Komesina o Sulufaiga o le faalauiloa lea o pulega lelei ma le puipuiina o aiā tatau o tagata soifua I totonu o Samoa ina ia leai se fa’aituau ma le fa’ailoga tagata. O matafaioi a le Vaega o Auaunaga Lautele e aofia ai; 

  • Tapenaina, fa’asoasoaina ma le mata’ituina o tala fa’atatau o le tupe a le Ofisa;
  • Faatino auaunaga o fefa’atauaiga 
  • Puleaina ma mata’itu Aseta a le Ofisa 
  • Auaunaga Lautele 
  • Auaunaga Fa’afailautusi mo le Komesina o Sulufaiga 
  • Mata’ituina o fa’amaumauga a le Ofisa 
  • Auaunaga tau femalaga’ina a le aufaigaluga