ENGAGEMENT & COMMUNICATIONS UNIT

O a matafaioi a le Vaega o Faalauiloa ma Fesootaiga?

“Ina ia mafai ona faalauteleina faalauiloa mo le atunuu ma ia malamalama i matafaioi, auaunaga ma faatinoga, e faapea foi i aia tatau”

O le Vaega o Faalauiloa ma Fesootaiga e lagolagosua i le itu tau faalauiloa ma fesootaiga a le Ofisa i ana paaga, paaga galulue ma tagata lautele.

O lana matafaioi e:

  • Faatulaga ma faatino polokalame faalauiloa a le Ofisa; 
  • Faatulaga ma faatinoina aoaoga tau i aia tatau;
  • Fesootai ma galulue faatasi ma paaga galulue e aofia ai ala faasalalau