Vaega o Pulega Lelei

O a matafaioi a le Vaega o Pulega Lelei?

"Ina ia fa’alauteleina le tu’uina atu fa’aletulafono o matafaioi ina ia fa’amalieina le mamalu o le atunuu."

O pulega lelei latou te mata’itu so’o se faalapotopotoga a le Mālo I le fa’atinoina o a latou matafaioi ma le mamalu lautele o le atunuu faapea ai le faaogaina o aseta ma puna’oa. O le pulega lelei o le faia lea o faaiuga amiotonu faatasi ai ma lona faatinoina. O vaega taua nei o le pulega lelei;

 • manino
 • tiute tau’ave
 • mautali
 • ‘auai
 • tali atu (I manaoga o tagatanu’u o Samoa) 

O le matafaioi a le Ofisa o le Komesina o Sulufaiga e faatatau I pulega lelei, o le faafofoaina ma le faaleleia o faiga fa’aiuga a matagaluega po o faalapotopotoga o le Mālo ina ia malilie ai finagalo o tagatanuu o Samoa. E mautali so’o se matagaluega ma soo se faalapotopotoga o le Mālo I tagatanuu e a’afia ia latou faaiuga fai aemaise le faatinoina o aiaiga I lalo o soo se tulafono. 

E mafai e le Vaega o Pulega Lelei ona faatino se suesuega I se faaseā tuuina mai I soo se sui o le atunuu e faatatau lea I galuega faatino ma matafaioi ua le faatinoina I soo se matagaluega a le Mālo. O le naunautaiga ina ia saili se fofo ma fo’ia faaiuga sese, le amiotonu, le tusa ai ma le tulafono, fa’aitu’au ma le fa’ailoga tagata.

E mafai foi e lenei Vaega ona auiliili mataupu ua tuuina mai e le afioga o le Palemia po’o komiti faapitoa a le Palemene e patino I se mataupu faapitoa.

E le suesueina e le Vaega o Pulega Lelei faasea o; does not investigate complaints against:

 • tagata tuto’atasi, o kamupani ma faalapotopotoga tumaoti;
 • faaiuga o le faamasinoga;
 • faaiuga a komiti ua faavaeina I lalo o le tulafono.

E mafai ona te’ena se faasea po o se talosaga e iloiloina se mataupu pe a; iai se vaifofo po o se apili sa tatau ona faaaogaina;

 • ua sili atu ma le 12 masina talu ina tupu le mataupu olo’o auala mai ai le faasea;
 • le lava faamaumauga mai tagata.
 • There is insufficient personal interest;
 • If considering all circumstances it is considered further inquiries are not necessary.

Mo nisi fa'a matalaga e fa'atatau i galuega a le Vaeaga o Pulega Lelei, e maua lea i lalo o le vaega 3 (18-32) o le tulafono Ofisa Komesina Sulufaiga 2013.