Fa'aulu Lau Fa'aseā

Fa'aulu lau Fa'aseā. E tāua le fa'atumu uma o avanoa o lo'o mana'omia pe a fa'aulu lau fa'aseā