SPECIAL INVESTIGATIONS UNIT

O ā matafaioi a le Vaega o Suesuega Faapitoa?

‘’Ina ia fa’ailoa amioga lē taupulea a ofisa o lo’o fa’amalosia malosiaga o le Malo ma fa’atinoina su’esu’ega fa’apitoa.”

O le vaega mo suesuega fa’apitoa latou te iloilona ma mata’ituina matagaluega a le Mālo olo’o tau’aveina tiute e faamālosia ai le tulafono ma fa’asalaga. E le gata i lea, latou te suesueina mataupu e pei ona faatonuina. O lenei vaega latou te;

  • Iloiloina ma fa’amaonia faasea tuuina mai e faatatau I alii ma tamaitai leoleo, o alii ma tamaitai leoleo o falepuipui po o so’o se tagata faigaleuga a le Mālo e tali tutusa o latou tiute.
  • Faatinoina lea o tiute ma faiva e pei ona fa'amauina i lalo o le tulafono tusitusia.

E le mafai e lenei vaega ona suesueina so’o se mataupu oloo faapea na suesueina ma iloiloina e le matagaluega o leoleo ma falepuipui faapea so’o se matagaluega e tutusa o latou tiute se’i va’agana ai ua iloa e le Komesina o Sulufaiga;

  • ua fa’aaoga fa’aletatau le Mālosiaga alii ma tamaitai leoleo, o alii ma tamaitai leoleo o falepuipui po o so’o se tagata faigaleuga a le Mālo e tali tutusa o latou tiute;
  • ua umi ma taliga se iloiloga o se mataupu;
  • e le’i atoatoa le suesueina o se mataupu.

More information about the role, functions and powers of SIU are contained in Part 5 (section 41) of the Ombudsman Act 2013  found here and in the Ombudsman (SIU) Regulations 2016 found here